Psycholog

Dzień dobry.

Ponieważ dotychczasowe funkcjonowanie szkoły obecnie jest niemożliwe, tym samym gabinet psychologa i pedagoga również.

W związku z tym, deklarujemy gotowość wsparcia pedagogicznego i psychologicznego dla uczniów i rodziców.

Jeśli mają Państwo lub uczniowie jakieś pytania, uwagi, wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub przez dziennik elektroniczny.

W miarę możliwości postaramy się pomóc.

Katarzyna Pławecka - pedagog (tel. służbowy: 882 713 956)
Dyżury: poniedziałek (12:00 – 16:00) wtorek – piątek (9:00 – 13:00)

Marta Szweda – psycholog (tel. służbowy: 882 714 380)
Dyżur: wtorek (10:45 – 15:45)

 

 

 

Godziny pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

mgr Marta Szweda

Środa: 10:45 – 16:15

Zajęcia prowadzone w roku szkolnym 2019/2020:

  • zajęcia terapeutyczne (zajęcia indywidualne),
  • zajęcia usprawniające obniżone funkcje,
  • zajęcia socjoterapeutyczne rozwijające umiejętności prospołeczne (zajęcia grupowe),

 

Zadania psychologa szkolnego:

1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
2. Prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
3. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych.
4. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
6. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
7. Indywidualne konsultacje psychologiczne, w których zakres wchodzą: poradnictwo, mediacje, interwencje kryzysowe, rozmowy wspierające, indywidualne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:
• Dyrekcją szkoły,
• Rodzicami,
• Wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem i innymi pracownikami szkoły,
• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
• Innymi podmiotami, działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Zobacz stronę Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Pszczynie
Dzień otwarty w PPP dla dzieci przedszkolnych - 12 kwietnia 2014r.

 

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!