Projekt POWER

ZSP w Studzienicach realizuje projekt europejski w ramach programu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - POWERSE-2015-1-PL01-KA101-015456 pod tytułem:
"ENTER dla TIK - podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji informacyjno - komunikacyjnych nauczycieli Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach".
Autorki projektu: mgr Iwona Przemyk, dr Halina Nocoń
Koordynator projektu: mgr Iwona Przemyk
Uczestnicy projektu: mgr Mariola Bałuch, mgr Agnieszka Chlebek - Rolska, mgr Joanna Chlebek - Zakrajewska, mgr Aleksandra Gregorczyk, mgr Halina Kokot, dr Halina Nocoń, mgr Joanna Pławecka, mgr Katarzyna Pławecka, mgr Iwona Przemyk, mgr Regina Witoszek.
Istotnym elementem projektu jest udział dziesięcioosobowej grupy nauczycieli w tygodniowym kursie pt. "ICT for Collaborative Project Based Teaching and Learning" w Saint Julian's na Malcie w dniach 20-28 sierpnia 2016r.

Nauczyciele zdobyli nowe umiejętności informatyczne na kursie na wyspie Malcie - zobacz relację

Dzielimy się naszą wiedzą i umiejętnościami - szkolenie TIK dla nauczycieli gminy Pszczyna - zobacz

Celem projektu jest m.in.:

  • podniesienia kompetencji informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli, niezbędne do przygotowania i realizacji innowacji pedagogicznych i projektów międzyprzedmiotowych;
  • doskonalenie umiejętności pracy zespołowej w grupach międzynarodowych oraz zarządzania projektami, niezbędne do realizacji planowanego projektu w ramach akcji KA2 programu Erasmus+;
  • kształtowania u nauczycieli postaw otwartości na zmiany, w aspekcie rozwoju osobistego (pokonywanie bariery technologicznej i językowej) oraz rozwoju zawodowego (wprowadzenie najnowszych form, metod i technik pracy).

Udział w zagranicznym doskonaleniu zawodowym poprzedzony został przygotowaniem językowym nauczycieli - doskonalenie języka angielskiego w Szkole Językowej BEST w Pszczynie.

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!