Kalendarz roku szkolnego 2017/18

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2017 r. (poniedziałek)
Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe: 29 stycznia - 11 lutego 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca -3 kwietnia 2018 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 22 czerwca 2018 r.
Ferie letnie: 23 czerwca 2018 r.- 31 sierpnia 2018 r. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną: 30.04.2018r., 2.05.2018r., 4.05.2018r., 1.06.2018r.

Rekolekcje wielkopostne - wolne od zajęć dydaktycznych: 14-16 lutego 2018r.

Podstawa prawna:

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - § 2 ust. 1.
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) - art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) - § 2 ust. 1-4, § 3 ust. 1 pkt 1-4,

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!