Kalendarz roku szkolnego 2021/22

 • I półrocze: 1 września 2021 r. - 23 stycznia 2022 r.

 • II półrocze: 24 stycznia 2022 r.  - 24 czerwca 2022 r.

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2021 r. (środa)
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2021 r.
 • Ferie zimowe: (woj. śląskie) - 14 - 27 lutego 2022 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 14 - 19 kwietnia 2022 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 24 czerwca 2022 r.
 • Ferie letnie: 25 czerwca 2022 r.- 31 sierpnia 2022 r. 

Egzaminy ósmokalsisty: : 24-26 maja 2022r.

Rekolekcje wielkopostne - wolne od zajęć dydaktycznych:  

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną: 

 • 12 listopada 2021 r. (piątek),
 • 7 stycznia 2022 r. (piątek),
 • 2 maja 2022r. (poniedziałek),
 • 24, 25, 26 maja (wtorek, środa, czwartek - egzamin ósmoklasisty),
 • 17 czerwca 2022 r. (piątek po święcie Boże Ciało).

Podstawa prawna:

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) - art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) - § 2.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. 2020, poz. 1361) - § 5 pkt 1;

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!