Kalendarz roku szkolnego 2022/23

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2022 r. (czwartek)
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022 r.
 • Ferie zimowe: (woj. śląskie) - 16 - 29  stycznia 2023 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 6 - 11 kwietnia 2023 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 23 czerwca 2023 r.
 • Ferie letnie: 24 czerwca 2023 r.- 31 sierpnia 2023 r. 
 • Dzień Edukacji Narodowej - 14 pażdziernika 2022 r. - ustawowo dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
 • Rekolekcje wielkopostne - wolne od zajęć dydaktycznych:  /termin zostanie ustalony w porozumieniu z Proboszczem parafii/
 • Egzaminy ósmoklasisty: 23-25 maja 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną: 

 • 31 października 2022 r. (poniedziałek),
 • 2 maja 2023 r. (wtorek)
 • 23, 24, 25 maja 2023 r. (wtorek, środa, czwartek - egzaminy ósmoklasisty),
 • 9 czerwca 2023 r. (piątek),

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. 2017r., poz. 1603; 2019r. poz. 318 i 1093; 2022r. poz. 1810); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. 2022 poz. 1636).

 

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!