Kalendarz roku szkolnego 2020/21

  • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2020 r. (wtorek)
  • Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2020 r.
  • Ferie zimowe: 1 - 14 lutego 2021 r. (woj. śląskie) - zmiana 4-17 stycznia 2021 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 1 - 6 kwietnia 2021 r.
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 25 czerwca 2021 r.
  • Ferie letnie: 26 czerwca 2021 r.- 31 sierpnia 2021 r. 

Rekolekcje wielkopostne - wolne od zajęć dydaktycznych:  

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną: 

4 - 5 stycznia 2021 r., (poniedziałek, wtorek) 
• 25-27 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek - egzamin ósmoklasisty),
• 4 czerwca 2021 r. (piątek po święcie Boże Ciało).

I półrocze: 1 września 2020 r. - 31 stycznia 2021 r. 

II półrocze: 1 lutego 2021 r.  - 25 czerwca 2021 r. 

Podstawa prawna:

Zmiana terminów ferii:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020, poz.2111)

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) - art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) - § 2.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. 2020, poz. 1361) - § 5 pkt 1;

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!