Kalendarz roku szkolnego 2019/20

  • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 września 2019 r. (poniedziałek)
  • Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2019 r.
  • Ferie zimowe: 13 - 26 stycznia 2020 r. (woj. śląskie)
  • Egzamin ósmoklasisty: 21-22 kwietnia 2020 r. 
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 9 - 14 kwietnia 2020 r.
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 26 czerwca 2020 r.
  • Ferie letnie: 27 czerwca 2020 r.- 31 sierpnia 2020 r. 

Rekolekcje wielkopostne - wolne od zajęć dydaktycznych:  

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną:  28 stycznia 2020 r. (wtorek - bal karnawałowy uczniów), 12 czerwca 2020r. (piątek - po święcie Boże Ciało) oraz dni egzaminu ósmoklasisty.

I półrocze: 2 września 2019 r. - 30 stycznia 2020 r. 

II półrocze: 31 stycznia 2020 r. do 26 czerwca 2020r. 

Podstawa prawna:

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1148 i 1078) - § 2 ust. 1.
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761) - art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. 2017, poz. 1512) - § 5 pkt 1;

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!