Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Studzienicach zostało założone w r. szk. 2019/20. Inicjatywa działań wolontariackich jest skierowana do uczniów klas VI-VIII. Opiekunami Koła są P. H. Kokot i P. G. Nowak.

Od wielu lat w naszej szkole kładziemy nacisk na kształtowanie u dzieci, już od wieku przedszkolnego, wlaściwych postaw proekologicznych oraz charytatywnych, na dostrzeganie potrzeby pomagania drugiemu człowiekowi, środowisku, zwierzętom itd. na różnych płaszczyznach i uświadamiamy dzieciom ogromne potrzeby w tym zakresie. Motto prowadzonych przez nas działań brzmi "Każdy może zrobić coś, ale wspólnie możemy naprawdę dużo!" i od początku zostało ono przyjęte z dużym zrozumieniem przez naszych uczniów i rodziców, dlatego też mogliśmy liczyć na ogromne zaangażowanie i odzew wobec wszystkich podejmowanych inicjatyw, a tym samym wspaniałe ich efekty. Ogromnie za to wszystkim darczyńcom dziękujemy.

Aby przybliżyć naszym uczniom ideę wolontariatu i jeszcze bardziej uwrażliwić na potrzeby innych oraz być może pozwolić na odkrywanie w sobie wewnętrznej potrzeby pracy w charakterze wolontariusza w przyszłości, nasze działania zostały nieco sformalizowane i ujęte w Regulaminie Szkolnego Koła Wolontariatu. Co roku do regulaminu dołączymy też Plan pracy na kolejny rok szkolny.

Poniżej będziemy zamieszczać informacje o inicjatywach Koła podejmowanych w ciągu roku szkolnego 2019/20:

  • Spotkanie organizacyjne chętnych do pracy wolontariuszy, wybór Rady Wolontariatu, omówienie planowanych działań.
  • Wybór wolontariuszy odpowiedzialnych za prowadzone w szkole i w przedszkolu zbiórki.
  • Włączenie się w akcję "Kredkobranie", której celem jest pomoc dzieciom na Litwie, Ukrainie i Białorusi i przeprowadzenie dla nich zbiórki artykułów szkolnych, materiałów plastycznych i papierniczych, przyborów itd. - wrzesień 2019 - na stronie szkoły
  • Przyznanie naszej szkole wyróżnienia "Szkoła z misją" przez Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio.
  • Udział opiekunów Koła w spotkaniu inicjującycm stworzenie pszczyńskiej sieci wolontariatu.
  • Włączenie się w akcję Fundacji Pomocy Humaniatrnej Redemptoris Missio "Opatrunek na ratunek" - zbiórka materiałów opatrunkowych.
  • Włączenie się w pomoc na rzecz ubogich i bezdomnych z ok. organizowanego w Katowicach Światowego Dnia Ubogich - zbiórka chusteczek higienicznych, nawilżanych i rękawic lateksowych.
  • Udział 3 wolontariuszy z kl. VI b w szkoleniu "ABC wolontariatu" prowadzonym przez przedstawicieli Centrum Wolontariatu z Katowic.
  • Włączenie się w zbiórkę "Dzieciaki oddają pluszaki" organizowaną przez Fundację Pomaluj mój świat z Bielska-Białej na rzecz pomocy podopiecznym fundacji.
  • Zaangażowanie naszych wolontariuszy w podsumowanie październikowych zbiórek - segregacja, podliczenie, pakowanie.

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!