Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Studzienicach zostało założone w r. szk. 2019/20. Inicjatywa działań wolontariackich jest skierowana do uczniów klas VI-VIII. Opiekunami Koła są P. H. Kokot i P. G. Nowak.

Od wielu lat w naszej szkole kładziemy nacisk na kształtowanie u dzieci, już od wieku przedszkolnego, wlaściwych postaw proekologicznych oraz charytatywnych, na dostrzeganie potrzeby pomagania drugiemu człowiekowi, środowisku, zwierzętom itd. na różnych płaszczyznach i uświadamiamy dzieciom ogromne potrzeby w tym zakresie. Motto prowadzonych przez nas działań brzmi "Każdy może zrobić coś, ale wspólnie możemy naprawdę dużo!" i od początku zostało ono przyjęte z dużym zrozumieniem przez naszych uczniów i rodziców, dlatego też mogliśmy liczyć na ogromne zaangażowanie i odzew wobec wszystkich podejmowanych inicjatyw, a tym samym wspaniałe ich efekty. Ogromnie za to wszystkim darczyńcom dziękujemy.

Aby przybliżyć naszym uczniom ideę wolontariatu i jeszcze bardziej uwrażliwić na potrzeby innych oraz być może pozwolić na odkrywanie w sobie wewnętrznej potrzeby pracy w charakterze wolontariusza w przyszłości, nasze działania zostały nieco sformalizowane i ujęte w Regulaminie Szkolnego Koła Wolontariatu. Co roku do regulaminu dołączymy też Plan pracy na kolejny rok szkolny.

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!