Zapisy dzieci do pierwszej klasy na rok szkolny 2020/21

ZGŁOSZENIE DO KLASY I na rok szkolny 2020/2021

W dniach od 3 lutego do 9 lutego 2020 r. trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Studzienicach w ZSP w Studzienicach.
Zapisami do Szkoły Podstawowej w Studzienicach objęte są dzieci, które zamieszkują w obwodzie naszej szkoły, w sołectwie Studzienice.

Dzieci zamieszkałe i zameldowane w naszym sołectwie przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA, do którego dołącza się OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka.
Dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w naszym sołectwie przyjmowane są do szkoły na podstawie ZGŁOSZENIA, do którego dołącza się OSWIADCZENIE o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 151, ust.2 i 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe).
Druk zgłoszenia oraz oświadczenia można pobrać w przedszkolu, w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły w terminie 3.02. - 9.02.2020 r., w godz. 7:30 - 15:30, oddanie zgłoszenia potwierdza się datą i podpisem.

REKRUTACJA DO KLASY I na rok szkolny 2020/2021

Dzieci niezamieszkałe w obwodzie naszej szkoły (w sołectwie Studzienice) podlegają REKRUTACJI na wolne miejsca, która odbędzie się w marcu 2020 roku.  

Poniżej do pobrania:

Zgłoszenie do klasy I (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym);
Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka;
Wniosek do klasy I dla dziecka sześcioletniego (wcześniejsze rozpoczęcie edukacji w szkole)

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!