Zapisy i rekrutacja do klasy pierwszej od 15 marca do 23 kwietnia 2021r.

Zapisy i rekrutacja będą się odbywały elektronicznie na stronie:

https://sp-pszczyna.nabory.pl/

ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY W STUDZIENICACH

W przypadku zapisywania dziecka do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny na tej stronie i złożycie go w sekretariacie Państwa szkoły obwodowej.

Po wypełnieniu w systemie, formularz należy wydrukować i złożyć w sekretariacie szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko.

W przypadku zapisu do szkoły obwodowej, dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów - będzie ono przyjęte do tej szkoły z urzędu.

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie od dnia 15 marca 2021 r. godz. 8:00 do dnia 22 kwietnia 2021 r. do godz.15:00

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowe przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

REKRUTACJA DZIECI SPOZA OBWODU

Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Istnieje jednak możliwość zapisania dziecka do szkoły pozaobwodowej, w przypadku, gdy starsze rodzeństwo już do niej uczęszcza, bądź wyrazicie Państwo chęć zapisania dziecka do klasy I.

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu, należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU, wydrukować formularz i złożyć w szkole wpisanej na pierwszym miejscu w terminie od dnia 15 marca 2021 r. godz. 8:00 do dnia 22 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00.

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

W przypadku chęci zapisania dziecka do szkoły podstawowej, w której dziecko dotychczas uczęszczało do oddziału przedszkolnego lub do szkoły podstawowej w zespole szkolno-przedszkolnym, w którym dziecko uczęszczało do przedszkola, należy wypełnić i złożyć w sekretariacie tej szkoły podstawowej WNIOSEK.

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!