Powiatowy Turniej POPP - Sztuka w zabawie

W czwartek 12 maja w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Studzienicach odbył się VI Turniej "SZTUKA W ZABAWIE", którego organizatorem było Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, a pomysłodawcą p. Maria Bartas. W turnieju wzięło udział 8 drużyn z 7 szkół całego powiatu. Były to drużyny z SP 18 w Pszczynie, SP 6 w Czarkowie, SP 13 w Wiśle Małej, SP 16 w Studzienicach, SP w Radostowicach, SP w Górze i SP w Kobielicach.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało jury w składzie: dr Halina Nocoń, mgr Danuta Wawrzyczek i mgr Agnieszka Chlebek - Rolska. Uczniowie rozwiązali test sprawdzający ich ogólną wiedzę plastyczną, wykonali 3 zadania praktyczne oraz przedstawili wykonane wcześniej plakaty na temat "Świat dziecięcych zabaw".

Cały turniej nosił tytuł "Z innej perspektywy" i przygotowane zadania dotyczyły głównie tego zagadnienia plastycznego. Po drużynowych zmaganiach plastycznych okazało się, że najlepiej z zadaniami poradziły sobie drużyny z Radostowic, Pszczyny i Czarkowa. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.
Dziękuję uczestnikom i ich opiekunom za udział w turnieju.

[MB]

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!