Zapisy do klasy I

W dniach od 3 do 14 kwietnia 2017 r. trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Studzienicach.

Zapisami do SP nr 16 w ZSP w Studzienicach objęte są dzieci, które zamieszkują w obwodzie naszej szkoły, w sołectwie  Studzienice.

Dzieci zamieszkałe i zameldowane w naszym sołectwie przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w naszym sołectwie przyjmowane są do szkoły na podstawie zgłoszenia, do którego dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 151, ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe).

Druk zgłoszenia oraz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej (poniżej), w przedszkolu lub w sekretariacie szkoły.

Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły w terminie 3 – 14 kwietnia 2017 r., w godz. 7:30 - 15:30 oddanie zgłoszenia potwierdza się datą i podpisem.

Rodzice dzieci sześcioletnich, którzy decudują się wysłać dzieci do szkoły wypełniają wniosek do dyrektora szkoły - poniżej.

Dzieci niezameldowane i niezamieszkałe w obwodzie naszej szkoły (w sołectwie Studzienice) podlegają rekrutacji na wolne miejsca w terminie od 19 kwietnia do 5 maja 2017r. 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!